Vụ nổ lớn ở Lai Châu: "Sẽ bồi thường thỏa đáng cho người dân"

Vụ nổ lớn ở Lai Châu, đơn vị nổ mìn sẽ bồi thường thỏa đáng cho người dân. Ảnh: NDCC
Vụ nổ lớn ở Lai Châu, đơn vị nổ mìn sẽ bồi thường thỏa đáng cho người dân. Ảnh: NDCC
Vụ nổ lớn ở Lai Châu, đơn vị nổ mìn sẽ bồi thường thỏa đáng cho người dân. Ảnh: NDCC
Lên top