Vụ nhiều giáo viên quỳ: Chủ tịch thị trấn Thanh Chương phủ nhận con học ở cơ sở Tuổi Thơ

Các cô giáo cơ sở Tuổi Thơ làm việc với PV. Ảnh: Lâm Chí Công
Các cô giáo cơ sở Tuổi Thơ làm việc với PV. Ảnh: Lâm Chí Công
Các cô giáo cơ sở Tuổi Thơ làm việc với PV. Ảnh: Lâm Chí Công
Lên top