Vụ nhầm con 6 năm ở Hà Nội: Giấc mơ kỳ lạ và sự ngẫu nhiên bất ngờ

Ông Phùng Văn Phượng + ông nội một cháu bé trong vụ trao nhầm con.
Ông Phùng Văn Phượng + ông nội một cháu bé trong vụ trao nhầm con.
Ông Phùng Văn Phượng + ông nội một cháu bé trong vụ trao nhầm con.
Lên top