Vụ ngưng hỗ trợ cư dân Carina: Đại diện chủ đầu tư giải thích nguyên nhân