Vụ MC Minh Tiệp bị tố bạo hành em vợ: Cục Trẻ em nói gì?

Bài viết trên trang cá nhân T.D.
Bài viết trên trang cá nhân T.D.