Vụ lệch dầm cầu metro số 1: Việc sửa chữa không ảnh hưởng đến tiến độ chung

Ông Shigeki Ihara (bìa trái) – Giám đốc dự án Liên danh Sumitomo - Cienco6 (SCC) - tổng thầu gói CP2 (đoạn trên cao và depot) tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).  Ảnh: Minh Quân
Ông Shigeki Ihara (bìa trái) – Giám đốc dự án Liên danh Sumitomo - Cienco6 (SCC) - tổng thầu gói CP2 (đoạn trên cao và depot) tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). Ảnh: Minh Quân
Ông Shigeki Ihara (bìa trái) – Giám đốc dự án Liên danh Sumitomo - Cienco6 (SCC) - tổng thầu gói CP2 (đoạn trên cao và depot) tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). Ảnh: Minh Quân
Lên top