Vụ lan can sập ở Bắc Ninh: Cơ sở vật chất hỏng như vậy mà nhà trường cũng không biết sao?

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM