Vu Lan báo hiếu: Lúc bố mẹ sống chẳng chăm lo, lúc chết đi rồi làm cỗ to để cúng

Thượng toạ Thích Trường Xuân, Trụ trì chùa Long Đẩu, Quốc Oai, Hà Nội. Ảnh: Thành Trung
Thượng toạ Thích Trường Xuân, Trụ trì chùa Long Đẩu, Quốc Oai, Hà Nội. Ảnh: Thành Trung
Thượng toạ Thích Trường Xuân, Trụ trì chùa Long Đẩu, Quốc Oai, Hà Nội. Ảnh: Thành Trung
Lên top