Vụ "làm mới" bờ kè Hộ Thành hào: Sẽ xử lý nhiều cá nhân, tập thể liên quan

Hình ảnh bờ kè một bên cửa Quảng Đức được ghi nhận vào tháng 4.2018 ( trái) vẫn còn khá nguyên vẹn và ổn định đã bị hạ giải hoàn toàn, thay vào đó là bờ kè mới (phải). Ảnh: PĐ.
Hình ảnh bờ kè một bên cửa Quảng Đức được ghi nhận vào tháng 4.2018 ( trái) vẫn còn khá nguyên vẹn và ổn định đã bị hạ giải hoàn toàn, thay vào đó là bờ kè mới (phải). Ảnh: PĐ.
Hình ảnh bờ kè một bên cửa Quảng Đức được ghi nhận vào tháng 4.2018 ( trái) vẫn còn khá nguyên vẹn và ổn định đã bị hạ giải hoàn toàn, thay vào đó là bờ kè mới (phải). Ảnh: PĐ.
Lên top