Vụ kit test tại Công ty Việt Á: Dấu hỏi về trách nhiệm

Cần làm rõ trách nhiệm của Bộ Y tế về những sản phẩm của Công ty Việt Á
Cần làm rõ trách nhiệm của Bộ Y tế về những sản phẩm của Công ty Việt Á
Cần làm rõ trách nhiệm của Bộ Y tế về những sản phẩm của Công ty Việt Á
Lên top