Vụ Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa xây trụ sở "khủng': Nhiều dấu hiệu bất thường

Trụ sở mới Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa.
Trụ sở mới Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa.