Vụ khai thác rừng tại xã Ia Púch: Gỗ khai thác thuộc rừng nghèo phục hồi

Khu vực rừng đang khoanh nuôi, phục hồi tại xã Ia Púch, Chư Prông, Gia Lai (ảnh KG)
Khu vực rừng đang khoanh nuôi, phục hồi tại xã Ia Púch, Chư Prông, Gia Lai (ảnh KG)
Khu vực rừng đang khoanh nuôi, phục hồi tại xã Ia Púch, Chư Prông, Gia Lai (ảnh KG)
Lên top