Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Vụ huyện hướng dẫn chuyển giới: Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị làm rõ