Vụ hủy quyết định bổ nhiệm ở huyện Chư Pứh (Gia Lai): Sơ suất ngày tháng do văn thư

Ông Trần Viết Thanh - Phó GĐ phụ trách Ban Quản lý DAĐT-XD huyện Chư Pứh bị bổ nhiệm sai.Ảnh ĐÌNH VĂN
Ông Trần Viết Thanh - Phó GĐ phụ trách Ban Quản lý DAĐT-XD huyện Chư Pứh bị bổ nhiệm sai.Ảnh ĐÌNH VĂN
Ông Trần Viết Thanh - Phó GĐ phụ trách Ban Quản lý DAĐT-XD huyện Chư Pứh bị bổ nhiệm sai.Ảnh ĐÌNH VĂN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top