Vụ học sinh đọc sách ngược trên VTV: Do bìa sách dán ngược

Bức ảnh học sinh cầm ngược sách.
Bức ảnh học sinh cầm ngược sách.
Bức ảnh học sinh cầm ngược sách.
Lên top