Vụ hỏa hoạn bất thường ở Hà Tĩnh: Mẹ đã tử vong theo 3 con

Vụ hỏa hoạn bất thường ở xã Kỳ Thư, đến nay cả 4 mẹ con đều đã tử vong. Ảnh: Trần Tuấn.
Vụ hỏa hoạn bất thường ở xã Kỳ Thư, đến nay cả 4 mẹ con đều đã tử vong. Ảnh: Trần Tuấn.
Vụ hỏa hoạn bất thường ở xã Kỳ Thư, đến nay cả 4 mẹ con đều đã tử vong. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top