Vụ hổ cắn người: Chuồng hổ được xây dựng rất sơ sài

Lên top