Vụ hàng loạt thí sinh “rớt thành đậu” sau phúc khảo: Tùy thuộc vào nhận thức giáo viên