Vụ GWIS liên kết đào tạo tại Việt Nam: Nhìn từ góc độ pháp lý