Vụ gỗ lậu sát Đồn Biên phòng: Nếu lực lượng biên phòng có dính dáng, xử lý nghiêm, không bao che

Bộ Công an triệt phá lán trại, các bãi gỗ nằm sát Đồn Biên phòng 747.
Bộ Công an triệt phá lán trại, các bãi gỗ nằm sát Đồn Biên phòng 747.
Bộ Công an triệt phá lán trại, các bãi gỗ nằm sát Đồn Biên phòng 747.
Lên top