Vụ giàn khoan Hải Dương 981: Thêm một tàu cá Lý Sơn bị Trung Quốc bắt, cướp

Một tàu cá Lý Sơn bị Trung Quốc phá hoại  hồi đầu tháng 5.2014 ở Hoàng sa
Một tàu cá Lý Sơn bị Trung Quốc phá hoại hồi đầu tháng 5.2014 ở Hoàng sa
Một tàu cá Lý Sơn bị Trung Quốc phá hoại hồi đầu tháng 5.2014 ở Hoàng sa
Lên top