Vụ đường dây chăn dắt trẻ em: Nạn nhân chuẩn bị về với gia đình

Bé V lên xe để đưa về Trung tâm bảo trợ xã hội. Ảnh: NH
Bé V lên xe để đưa về Trung tâm bảo trợ xã hội. Ảnh: NH
Bé V lên xe để đưa về Trung tâm bảo trợ xã hội. Ảnh: NH
Lên top