Vụ dùng bằng cấp để thăng tiến: 9 cán bộ bị khiển trách và kiểm điểm

Nhiều cán bộ bị xem xét thi hành kỷ luật liên quan đến vụ bà Ái Sa (tên thật là Trần Thị Ngọc Thêm) dùng bằng của chị gái. Ảnh: LX
Nhiều cán bộ bị xem xét thi hành kỷ luật liên quan đến vụ bà Ái Sa (tên thật là Trần Thị Ngọc Thêm) dùng bằng của chị gái. Ảnh: LX
Nhiều cán bộ bị xem xét thi hành kỷ luật liên quan đến vụ bà Ái Sa (tên thật là Trần Thị Ngọc Thêm) dùng bằng của chị gái. Ảnh: LX
Lên top