Vụ Đồi Ngô: kỷ luật 42 cán bộ, giáo viên

Lời giải photo môn Toán được đưa từ bên ngoài vào cho thí sinh chép. Ảnh: Internet
Lời giải photo môn Toán được đưa từ bên ngoài vào cho thí sinh chép. Ảnh: Internet
Lời giải photo môn Toán được đưa từ bên ngoài vào cho thí sinh chép. Ảnh: Internet
Lên top