Vụ doanh nghiệp tặng xe cho TP.Đà Nẵng: Bất thường quanh chiếc xe tiền tỉ