Vụ đổ trộm chất thải từ Nhà máy Alumin: Cưỡng chế nếu không khắc phục

Nếu đơn vị đổ trộm chất thải chây ì không khắc phục, chính quyền ra quyết định cưỡng chế. Ảnh: HL
Nếu đơn vị đổ trộm chất thải chây ì không khắc phục, chính quyền ra quyết định cưỡng chế. Ảnh: HL
Nếu đơn vị đổ trộm chất thải chây ì không khắc phục, chính quyền ra quyết định cưỡng chế. Ảnh: HL
Lên top