Vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Long An: Tiếp tục cháy cả đèn pin, giấy bạc…

Vẫn cảnh đèn cầy, đèn dầu lúc đêm về.
Vẫn cảnh đèn cầy, đèn dầu lúc đêm về.