Vụ di dời sang chợ Đức Phổ (mới) “Thà chết đói chứ không chịu hợp tác...”