Vụ để mất 457 ha rừng: Xác định khối lượng gỗ, trữ lượng lâm sản thiệt hại

Phá rừng thông ở Lâm Đồng. Ảnh: Yên Trần
Phá rừng thông ở Lâm Đồng. Ảnh: Yên Trần
Phá rừng thông ở Lâm Đồng. Ảnh: Yên Trần
Lên top