Vụ dân đếm xe qua trạm BOT: Không sợ minh bạch, chỉ mất niềm tin

Dân tự phát, đếm xe qua trạm BOT Ninh Lộc một cách thủ công
Dân tự phát, đếm xe qua trạm BOT Ninh Lộc một cách thủ công
Dân tự phát, đếm xe qua trạm BOT Ninh Lộc một cách thủ công
Lên top