Vụ dân chặn xe vào nhà máy thép: Di dời toàn bộ dân khỏi khu vực ô nhiễm