Vụ "đàn bò tót trơ xương": Lâm Đồng yêu cầu cử ngay cán bộ đến kiểm tra

Những con bò tót trơ xương ở Ninh Thuận. Ảnh: Hoài Linh
Những con bò tót trơ xương ở Ninh Thuận. Ảnh: Hoài Linh
Những con bò tót trơ xương ở Ninh Thuận. Ảnh: Hoài Linh
Lên top