Vụ công khai người tố cáo ở Đồng Tháp: Dối dân, lập biên bản khống!

Đoạn đường bị vướng chưa thể hoàn thành và căn nhà của bà Trần Thị Chưa (ảnh: Tr.L)
Đoạn đường bị vướng chưa thể hoàn thành và căn nhà của bà Trần Thị Chưa (ảnh: Tr.L)
Đoạn đường bị vướng chưa thể hoàn thành và căn nhà của bà Trần Thị Chưa (ảnh: Tr.L)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top