Vụ cô giáo quỳ xin lỗi: Thống nhất khai trừ Đảng ông Thuận, có hình thức kỷ luật hiệu trưởng và cô giáo

Trường Tiểu học Bình Chánh.
Trường Tiểu học Bình Chánh.