Vụ cô giáo quỳ xin lỗi: Thầy hiệu trưởng đã "sai chết người" khi bỏ đi

Vẫn là "Tiên học lễ - Hậu học văn" cạnh tên Trường TH Bình Chánh, nhưng "lễ" sẽ như thế nào khi người thầy đã "quỳ gối xin lỗi" trước mặt CMHS!
Vẫn là "Tiên học lễ - Hậu học văn" cạnh tên Trường TH Bình Chánh, nhưng "lễ" sẽ như thế nào khi người thầy đã "quỳ gối xin lỗi" trước mặt CMHS!
Vẫn là "Tiên học lễ - Hậu học văn" cạnh tên Trường TH Bình Chánh, nhưng "lễ" sẽ như thế nào khi người thầy đã "quỳ gối xin lỗi" trước mặt CMHS!
Lên top