Vụ cô giáo quỳ xin lỗi ở Long An: Cô Nhung đã trở lại lớp

Cô Nhung khuyên học trò cố gắng học tập.
Cô Nhung khuyên học trò cố gắng học tập.
Cô Nhung khuyên học trò cố gắng học tập.