Vụ "cô giáo quỳ xin lỗi": Cô Nhung là giáo viên dạy giỏi cấp huyện

Trường TH Bình Chánh nơi cô Nhung dạy.
Trường TH Bình Chánh nơi cô Nhung dạy.