Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Vụ cô giáo quỳ xin lỗi: Cô Nhung đã đi dạy bình thường

Trường Tiểu học Bình Chánh.
Trường Tiểu học Bình Chánh.