Vụ cô giáo quỳ xin lỗi: Chưa đặt vấn đề kiểm điểm, kỷ luật cô giáo Nhung

Trường Tiểu học Bình Chánh.
Trường Tiểu học Bình Chánh.