Vụ cô giáo quỳ gối: Những đứa trẻ đang bị bỏ quên!

Cách giáo dục roi vọt đã không còn phù hợp với thời nay và vụ phụ huynh bắt cô giáo quỳ gối cũng nên dừng, mà hãy nghĩ ra cách giáo dục trẻ em phù hợp. Ảnh minh họa.
Cách giáo dục roi vọt đã không còn phù hợp với thời nay và vụ phụ huynh bắt cô giáo quỳ gối cũng nên dừng, mà hãy nghĩ ra cách giáo dục trẻ em phù hợp. Ảnh minh họa.
Cách giáo dục roi vọt đã không còn phù hợp với thời nay và vụ phụ huynh bắt cô giáo quỳ gối cũng nên dừng, mà hãy nghĩ ra cách giáo dục trẻ em phù hợp. Ảnh minh họa.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM