Vụ chùa Ba Vàng: Xem xét kỷ luật sư trụ trì vào tháng 4

Đại sư Thích Trúc Thái Minh - trụ trì chùa Ba Vàng.
Đại sư Thích Trúc Thái Minh - trụ trì chùa Ba Vàng.
Đại sư Thích Trúc Thái Minh - trụ trì chùa Ba Vàng.
Lên top