Vụ chùa Ba Vàng: "Sám hối đại tăng, theo thầy giáo giới " nghĩa là gì?

Đại đức Thích Trúc Thái Minh phải sám hối đại tăng và theo thầy giáo giới để học Giáo luật.
Đại đức Thích Trúc Thái Minh phải sám hối đại tăng và theo thầy giáo giới để học Giáo luật.
Đại đức Thích Trúc Thái Minh phải sám hối đại tăng và theo thầy giáo giới để học Giáo luật.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top