Vụ chôn thuốc trừ sâu của Cty Nicotex Thanh Thái (Thanh Hoá): Cần xử lý hình sự

Khai quật hố chôn chất thải độc hại tại Cty Nicotex Thanh Thái.
Khai quật hố chôn chất thải độc hại tại Cty Nicotex Thanh Thái.
Khai quật hố chôn chất thải độc hại tại Cty Nicotex Thanh Thái.
Lên top