Vụ “Chính quyền sáng đúng chiều sai, dân 25 năm ôm đơn kiện”, Báo Lao Động phản ánh chính xác

UBND tỉnh Nghệ An đã có phản hồi chính thức về bài viết: Nghệ An: Chính quyền sáng đúng, chiều sai, dân 25 ôm đơn kiện".
UBND tỉnh Nghệ An đã có phản hồi chính thức về bài viết: Nghệ An: Chính quyền sáng đúng, chiều sai, dân 25 ôm đơn kiện".
UBND tỉnh Nghệ An đã có phản hồi chính thức về bài viết: Nghệ An: Chính quyền sáng đúng, chiều sai, dân 25 ôm đơn kiện".

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top