Vụ chìm tàu triệu USD tại Cần Giờ: Chủ đầu tư công bố biên bản kiểm tra

Biên bản kiểm tra tàu
Biên bản kiểm tra tàu