Vụ chìm tàu chở bụi than: Thùng chứa kín, không ảnh hưởng môi trường biển

Lên top