Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Vụ cháy chung cư Carina Plaza: Nhìn là nhận được bà và cháu, còn chị mặt cháy hết rồi...

Chị Hoa đau đớn khi người thân ra đi vĩnh viễn trong đám cháy.
Chị Hoa đau đớn khi người thân ra đi vĩnh viễn trong đám cháy.