Vụ cháy chợ Sóc Sơn: Tiểu thương phản đối đề án xây dựng nâng cấp chợ