Vụ cháy chợ Quang (Hà Nội): Mất hết rồi, mất trắng rồi!