Vụ cả làng tan nát khi tham gia “phường”: Cụ già khóc ròng vì mất hàng trăm triệu đồng

Rất nhiều cụ già khóc nghẹn khi chưa đòi lại được tiền. Ảnh: PĐ.
Rất nhiều cụ già khóc nghẹn khi chưa đòi lại được tiền. Ảnh: PĐ.
Rất nhiều cụ già khóc nghẹn khi chưa đòi lại được tiền. Ảnh: PĐ.